โปรแกรมแคชเมียร์สวรรค์บนดินพร้อมชมทัชมาฮาล 8 วัน 7 คืน

แคชเมียร์ สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปสัมผัสแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิต…กล่าวกันว่า ถ้าใครได้ไปแคชเมียร์ แล้วชีวิตจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือก่อนไปแคชเมียร์ และหลังไปแคชเมียร์ เนื่องจากแคชเมียร์เป็นดินแดนที่เมื่อไปเยือนแล้วก็ยากที่จะลืม

ภูเขาหิมะบนเทือกเขาหิมาลัย ทุ่งราบแคชเมียร์มงกุฎเพชรของอินเดีย ความสวยงามของแคชเมียร์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจของศิลปินและได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ดนตรี และบทกลอนที่งดงามไว้อย่างมากมาย

แคชเมียร์เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน เป็นโลกมหัศจรรย์ของคนที่รักธรรมชาติและประสบการณ์ที่ยากจะลืมสำหรับท่านที่ได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

    เดลี ชมเมืองหลวงแห่งชมพูทวีป สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย “อักษราธรรม”

   อัครา นำชมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก "ทัชมาฮาล" และ พระราชวัง "อัคราฟอร์ท" ในเมืองอัครา

 

กำหนดการเดินทาง : กรุปปีใหม่ 2562  28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  /2-9 ก.พ./9-16 มี.ค./12-19 เม.ย./1-8 พ.ค. 2562 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์