โปรแกรมเส้นทางภายในราชสถาน

ขอนำท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ปราสาท ราชวัง เส้นทางที่รุ่งเรืองมากในยุคแห่งการปกครองที่แบ่งกันเป็นแว่นแคว้น เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นในมหากาพย์เรื่องยิ่งใหญ่มหาภารตะ ที่ถูกสมมติขึ้นมา เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหมที่ร่ำรวยด้วยการค้าขาย เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศอินเดียที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวยุโรป ฝรั่งเศส ถ้าใครอยากสัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชปุตร ฮินดู แท้ๆแนะนำเส้นนี้เลยค่ะ สวย บรรยากาศดี วิจิตรงดงาม มากมายด้วยสีสันและความท้าทาย  ราชสถานคือราชปุตนะ แบ่งออกเป็น 7 อาณาจักร มีมหาราชาปกครองแต่ละอาณาจักร ทำสงครามยึดครองอาณาจักรข้างเคียงกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นมหารานาแห่งเมวาร์ แห่งอุไดปูร์ มหาราชาเมืองจ๊อดปูร์ เมืองบิคาเนอร์ กิชานการ์ท โกทาทและบุนดีหรืออีกชื่อว่าฮาราวตี้ อัมเบอร์แห่งเมืองจัยปูร์ เมืองจัยแซลเมียร์ ทะเลทรายถาร์จนถึงแม่น้ำสินธุ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน หลังจากกษัตริย์ปริทวิราช ชาอูฮาน แห่งอัคเมอร์ พ่ายแพ้ให้แก่มูฮมัดแห่งกัวรี เหล่ามหาราชาราชปุตร ก็ได้ถ่อยร่นหาที่เหมาะสมและสงบเพื่อหลีกหนีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โมกุลมุสลิม ยกเว้นราชปุตรบางกลุ่มรักชาติมีความกล้าหาญไม่ยอมรับอำนาจของราชวงศ์โมกุล มหาราชาปราตาป ซิงส์ แห่งเมืองชิตตัวร์ ได้ต่อสู้กับกษัตริย์อักบาร์แห่งราชวงศ์โมกุล แต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับกษัตริย์อักบาร์ ในขณะเดียวกันอังกฤษก็เข้ามาเสนอเงื่อนไข ให้แก่มหาราชาราชปุตรแคว้นต่างๆ ในขณะที่อินเดียก็กำลังจะได้รับเอกราช มหารานาแห่งเมวาร์ แห่งอุไดปูร์ เป็นประมุขใหญ่เหนือ 36 แคว้น หลังอินเดียได้รับเอกราช 23 แคว้นจึงได้รวมตัวกันก่อกำเนิดเป็นรัฐราชสถาน ราชาสถานเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในสมัยของกษัตริย์อัคบาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ รัฐราชสถานมีเทือกเขาที่อายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพาดผ่านมีทะเลทรายถาร์ แห่งเดียวในประเทศอินเดีย รัฐราชสถานเป็นแหล่งรวมของ ชนเผ่าที่มีความสามารถ เป็นดินแดนที่มีความงดงาม ร่ำรวยในวัฒนธรรม ศิลปะ งานแกะสลัก ภาพอีโรติค ด้านดนตรีเพลงพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี และมีความสวยงามทางธรรมชาติ สัตว์ป่า มีนกอพยพทุกปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเดินทางมาสัมผัส

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันแรก

กรุงเทพฯ

ชัยปุระ

BKK – JAIPUR

WE 337

2205 – 0115

วันที่เจ็ด

ชัยปุระ

กรุงเทพฯ

JAIPUR – BKK

WE 338

0215 – 0815

 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง อากาศสบาย ปลายปีหนาว

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

26 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

15 – 20  ท่าน

39,924 บาท

7,500 บาท

27 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62

15 – 20  ท่าน

39,924 บาท

7,500 บาท

แบบฟอร์มการจองทัวร์