เส้นทางภายในราชสถาน

ราชาสถาน เป็นชื่อที่ไพเราะมาก แปลว่า ดินแดนของพระราชา

ฟังดูแล้วคล้ายๆชื่อสร้อยของกรุงเทพฯที่ว่า อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน

ในอดีตรัฐราชาสถานแบ่งออกเป็นแคว้านย่อยกว่า 20 แคว้น ... แต่ละแคว้นมีความเป็นเอกเทศ มีมหาราชาของตนเอง จึงทำให้ดินแดนแถบนี้มีมหาราชาอยู่หลายองค์ จนเป็นที่มาของชือ "ราชาสถาน"

 

อดีตที่เคยรุ่งโรจน์ของราชาสถาน รอดพ้นจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของกระแสของกาลเวลามานานนับร้อยๆปี

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียติดกับพรมแดนประเทศปากีสถาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีสภาพแห้งแล้ง

ราชาสถาน อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูนักเดินทางชาวไทย .. แต่กลับมีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวตะวันตก

ด้วยในอดีตราชาสถานมีเมืองเล็ก เมืองน้อยหลายเมือง ... แต่ละเมืองมีมหาราชาปกครอง ทำให้มีพระราชวังตั้งอยู่หลายแห่ง อีกทั้งราชาสถานยังเคยเป็นสนามรบของเหล่ามหาราชาอีกด้วย

แคว้นแห่งมหาราชาแห่งนี้ .. มีเสน่ห้ล้ำลึกอยู่ที่ความเป็นรัฐฮินดูเก่าแก่ มีสิ่งก่อสร้างสวยๆ ด้วยฝีมือมนุษย์สร้างมากมาย กระจายไปทั่วทั้งแคว้น

 

สถานที่เหล่านี้นถูกเก็บซ่อนและรอดพ้นจากสายตาของคนภายนอกมาเนิ่นนาน ... ในขณะที่การดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นไปตามครรลองของธรรมชาติที่กาลเวลาดูเสมือนว่าจะหยุดนิ่งมานานแสนนาน

เส้นทางการผจญภัยที่เต็มไปดวยความแตกต่าง .. เมืองสวยด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

ทั้งป้อมขนาดมหึมา พระราชวังที่โอ่อ่าหรูหราราวเทพนิยาย และสมบัติล้ำค่าในพระราชวัง

ศาสนสถานอายุหลายร้อยปี และทะเลทรายกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนแห่งทะเลทรายทาร์

เมืองคลาสสิกที่หลายคนใฝ่ฝันจะไปดูพระอาทิตย์อัสดงดวงกลมโตที่ลับหายไปในเนินทราย พร้อมแสงสีส้ม เหลือง ทอง ที่น่าประทับใจ

ราชาสถานมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เช่นทะเลสาบและทะเลทราย .. ผืนป่าที่น่าไปเที่ยวชม

นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เป็นแหล่งค้าขาย มีกองคาราวานสินค้าจากตะวันออกกลางและอัฟริกา ที่มาบรรจบกันด้วยรอยเท้าของอูฐหนอกเดียว 

 

เส้นทางนี้ที่นำราชวงศ์โมกุลและศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ชมพูทวีป .. ตลาด บ้านเมือง และผู้คนที่ราวจะปรากฏกายออกมาจากเทพนิยาย 1001 ราตรี

ราชาสถานเคยมีมหาราชาที่ทรงอำนาจและมั่งคั่งปกครอง ... เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แม้ไม่มีอำนาจล้นฟ้าเหมือนเมื่อก่อน แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็น ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ที่ผู้คนนับถือ

ราชาสถานมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา เมื่อมกุฏราชกุมารอังกฤษเสด็จประพาสเมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่อินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ .. มหาราชา เกิดไปทราบมาว่า Prince of Wales โปรดสีชมพู จึงสั่งให้ทำความสะอาดเมืองชัยปุระเสียยกใหญ่ แล้วให้ฉาบสีทาอาคารสองข้างทางที่เสด็จผ่านทุกแห่งด้วยสีชมพู

 

และราชาสถาน กลับมาดังอีกครั้งเมื่อกษัริย์จิ๊กมี่ แห่งภูฎาน เสด็จประพาสที่นี่เพื่อฮันนีมูน

ราชาสถานใช่จะแห้งแล้งอย่างเดียว ยังมีสถานที่ที่โรแมนติกติดระดับโลกด้วย 

ราชสถานดินแดนฟ้าจรดทราย

เที่ยวราชสถานแบบส่วนตัวกำหนดเดินทางได้ทุกวัน จำนวนผู้เดินทางเริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  (ไม่ไปรวมทัวร์กับใคร)

ทัวร์รวม :

01.บัตรโดยสารเครื่องบิน

02.ที่พักระดับมารตฐาน 4 ดาว 

03.อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

04.พาหนะเดินทางระหว่างท่องเที่ยวทุกจุดตามโปรแกรม

05.มัคคุเทศน์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถ

06.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

แบบฟอร์มการจองทัวร์