โปรแกรมแคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน บิน AI

แคชเมียร์ สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปสัมผัสแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตกล่าวกันว่า ถ้าใครได้ไปแคชเมียร์ แล้วชีวิตจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือก่อนไปแคชเมียร์ และหลังไปแคชเมียร์ เนื่องจากแคชเมียร์เป็นดินแดนที่เมื่อไปเยือนแล้วก็ยากที่จะลืม

ภูเขาหิมะบนเทือกเขาหิมาลัย ทุ่งราบแคชเมียร์มงกุฎเพชรของอินเดีย ความสวยงามของแคชเมียร์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจของศิลปินและได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ดนตรี และบทกลอนที่งดงามไว้อย่างมากมาย

แคชเมียร์เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน เป็นโลกมหัศจรรย์ของคนที่รักธรรมชาติและประสบการณ์ที่ยากจะลืมสำหรับท่านที่ได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

กำหนดการเดินทาง :12-18 ต.ค./9-15 พ.ย./1-7 ธ.ค./29- 4 ม.ค.62

แบบฟอร์มการจองทัวร์