ข้อมูลบริษัท

 ดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2546 และขอจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 11/03283  ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการนำเที่ยวในประเทศและท่องเที่ยวต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี  เส้นทางที่ชำนาญเป็นพิเศษนั้นคือเส้นทางรอบหิมาลัย ทั้งในประเทศอินเดีย และเนปาล ตลอดจนประเทศในแถบเอเชียใต้ อันได้แก่ศรีลังกา ปากีสถาน หมู่เกาะมัลดีฟ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจเป็นผู้นำทางท่องเที่ยวในหลายๆโปรแกรมท่องเที่ยว เช่น เส้นทางแสวงบุญยัง ณ.พุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล อันได้แก่ ลุมพินี พุทธคยา สารนารถ กุสินารา และสถานที่สำคัญๆในพุทธประวัติ ตลอดจนท่องเที่ยวดินแดนที่ได้ สมญานามว่า”สวรรค์บนดินนั้นคือแคว้นแคชเมียร์ เมืองแห่งนครสีชมพูดินแดนแห่งมหาราชา ชัยปูระแห่งแคว้นราชสถาน เที่ยวซานสการ์ ลัดเลาะหิมาลัยสู่ เลห์-ลาดักห์ ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เมื่อได้ชมแล้วจะต้องตะลึงกับ “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่หาผู้ใดเปรียบมิได้ หรือเส้นทางแสวงบุญฮินดู ไหว้พระพิฆเนศ 10 วัด ณ เมืองปูเน่ และ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยจัดโปรแกรมไหว้พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองครบทั้ง 8 วัด 

ด้วยประสบการณ์มากมายและเป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและความงดงามของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของเราทำให้นักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลเส้นทาง ทัวร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ 

ให้บริการจัดการกรุ๊ปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามงบประมาณและระยะเวลาของท่าน บริการ ทัวร์แบบแพคเกจ ท่องเที่ยวทั่วโลกตั้งแต่ หนึ่งท่านเป็นต้นไป ซึ่งแพคเกจท่องเที่ยวเดินทางด้วยตนเองในต่างประเทศนั้น นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัททัวร์ในต่างประเทศจะดูแลท่านและประสานงานกับเราเป็นอย่างดี 

            บริการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักทั่วโลก ให้คำปรึกษาด้านการเดินทาง บริการเรื่องวีซ่า อย่างเป็นกันเอง บริษัท โอเปอร์เรชั่นไทยทราเวล จำกัด ยินดีให้คำแนะนำ ออกแบบเส้นทางแปลกใหม่ เพื่อความสะดวกและความประทับใจในการเดินทางในทุกเส้นทาง 

 

                     ด้วยสโลแกนของเราคือ “โอเปอร์เรชั่น ไทย ทราเวล" ประตูสู่อารยธรรมผู้เชี่ยวชาญเส้นทางเอเชียใต้”